Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajan valinta

Perustelut

Valitaan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja vuodelle 2023. Puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja johtaa kokousta.

Mikäli varapuheenjohtajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina. Esitetään, että esittelypuheenvuorot varapuheenjohtajaksi on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min

Ehdotus

Valitaan nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja vuodelle 2023.

Päätös

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Elsa Nisula vuodelle 2023.

 

Kokouskäsittely

Ehdokkaiksi asettuivat Laurana Huhtakangas ja Elsa Nisula. 

Merkittiin, että puheenjohtaja julisti äänestysrauhan ja poisti kokoushuoneesta vaalin ajaksi läsnä- ja puheoikeudella kokoukseen osallistuneet. Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 27 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Elsa Nisula 22 ääntä, Laurana Huhtakangas 4 ääntä. Lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni. Koska Elsa Nisula on saanut eniten ääniä, on hänet valittu nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi.