Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Nuorivaltuuston pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä (sihteeri).

Valitaan pöytäkirjanpitäjä ja varapöytäkirjanpitäjä.

Mikäli pöytäkirjanpitäjän ja varapöytäkirjanpitäjän valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että mahdollisessa vaalissa eniten ääniä saanut valitaan pöytäkirjanpitäjäksi ja toiseksi eniten ääniä saanut valitaan varapöytäkirjanpitäjäksi.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot pöytäkirjanpitäjäksi ja varapöytäkirjanpitäjäksi on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjanpitäjä ja varapöytäkirjanpitäjä.

Päätös

Valittiin nuorisovaltuuston pöytäkirjanpitäjäksi Laurana Huhtakangas ja varapöytäkirjanpitäjäksi Venla Vuorinen vuodelle 2023. 

Kokouskäsittely

Ehdokkaiksi asettuivat Laurana Huhtakangas ja Venla Vuorinen. 

Puheenjohtaja esitti, että voitaneeko valita pöytäkirjanpitäjä ja varapöytäkirjanpitäjä halukkuuden mukaan tehtävään ilman vaalin suorittamista. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjanpitäjäksi on valittu Laurana Huhtakangas ja varapöytäkirjanpitäjäksi Venla Vuorinen.