Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Parkanon edustaja ja varaedustaja nuorivaltuustossa

Perustelut

Aluehallitus päätti kokouksessaan 23.1.2023 (§ 19), että nuorisovaltuusto oikeutetaan täydentämään kokoonpanoaan puuttuvilla kuntien edustajilla.

Parkanon kaupungin edustajiksi nuorisovaltuustoon on esitetty. Jäsen: Niklas Hongisto ja varajäsen: Lassi Tuominen

Nuorisovaltuuston kokoonpano vuodelle 2023 on liitteenä. 

Ehdotus

Nimetään nuorisovaltuustoon Parkanon kaupungista jäseneksi Niklas Hongisto ja varajäseneksi Lassi Tuominen kaudelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.