Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pirkanmaan koulutusryhmän edustajan valinta

Perustelut

Pirkanmaan liitto pyytää hyvinvointialueen nuorisovaltuustoa nimeämään kaksi edustajaa Pirkanmaan koulutusryhmään kaudelle 2023-2024.

Nimettävän koulutusryhmän tehtävänä on parantaa osaamisen kohtaantoa työmarkkinoilla tukemalla koulutuksen alueellista kehittämistä ja yhteistyötä jatkuvassa oppimisessa. Koulutusryhmä seuraa osaamis- ja koulutustarpeiden kehitystä, määrittelee osaamistarpeiden ennakointia koskevia tehtäviä sekä tekee ehdotuksia resurssien suuntaamisesta ennakoitujen tarpeiden mukaisesti. Pirkanmaan koulutusryhmä voi toimia sellaisten hallinnollisten kokeilujen ja maakunnallisten hankkeiden yhteisenä pöytänä, jotka tukevat sen perustehtävän tavoitteiden saavuttamista.

Pirkanmaan koulutusryhmä kokoontuu perjantaina 3.3.2023 klo 8.30 - 10.30.

Mikäli kahden edustajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot kahdesta edustajasta on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan kaksi edustajaa Pirkanmaan koulutusryhmään vuodelle 2023.

Päätös

Valittiin nuorisovaltuuston edustajiksi Max Nikkari ja Venla Vuorinen Pirkanmaan koulutusryhmään vuodelle 2023.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli ehdokkaita Pirkanmaan koulutusryhmään vuodelle 2023. Ehdokkaiksi ilmoittautuivat Max Nikkari ja Venla Vuorinen.