Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjanpitäjän valinta tässä kokouksessa

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä

Esitetään, että tässä järjestäytymiskokouksessa pöytäkirjaa pitää hallintoassistentti Pia Lepistö.

Ehdotus

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi hallintoassistentti Pia Lepistö.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.