Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. 

Esitetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. Huomioitava, että mahdollisesti vaaleihin ehdolle asettuvat eivät voi toimia pöytäkirjantarkastajina tai ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lassi  Lehtonen ja Elvi Olkinuora.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.