Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Seuraavan kokouksen ajankohta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kokoukset esitetään pidettäväksi kerran kuukaudessa sovittuna viikonpäivänä arkena klo 17.00 alkaen. Perusteluina se, että pääsääntöisesti hyvinvointialueen toimielinten, hallituksen jaostojen ja valtuuston valiokuntien ja muiden vaikuttamistoimielinten kokoukset alkavat arkisin edellä mainittuun aikaan.

Kokousten fyysinen paikka on tarvittaessa Taysin kampusalueella Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs) tai tarvittaessa joku muu kokoustila.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää hybridinä (fyysinen läsnäolo ja teams) tai sähköisenä (teams). Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä myös edesauttaa osallistujien aktiivista osallistumista kokouksiin.

Tiedoksi, että nuorivaltuuston kokousaikataulu kevätkaudelle 2023 valmistellaan maaliskuun kokoukseen.

Esitetään, että maaliskuun kokouksen ajankohta olisi 21.3. tai 22.3. tai 23.3.2023 klo 17.00 alkaen.

Ehdotus

Päätetään maaliskuun kokouksen ajankohta ja paikka.

Päätös

Nuorisovaltuuston seuraava kokous on 23.3.2023 klo 17.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridinä.