Nuorisovaltuusto, kokous 18.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Katsaus seuraavan kokouksen asioista: 

  • kokousmenettelykäytännöt
  • nuorisovaltuuston työjärjestys
  • toimintasuunnitelma ja talouskatsaus 2023
  • kokousaikataulu kevätkaudelle 2023
  • nuorisovaltuuston tiimit ja vastuuhenkilöt 
  • esittelykierros kunnista ja odotukset hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi merkittin tiedoksi, että nuorisovaltuustolle tullaan esittelemään asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmaa.