Työsuojelutoimikunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 ASA-rekisteri muutos

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, taru.kotiniitty@pirha.fi

Perustelut

Laki 452/2020 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luetteloinnista ja rekisteristä määrittää työnantajan velvoitteet. Laissa on määritelty aineiden ja seosten vaaralausekkeet sekä kategoriat mitkä työnantajan tulee tunnistaa, arvioida niistä aiheutuvat riskit, tehdä toimenpiteet vaaran alentamiseksi sekä pitää luetteloa itsellään ja osan kohdalla ilmoittaa tiedot vuosittain Asa-rekisteriin. Tämän lain ja työturvallisuuslain 738/2002 lisäksi valtioneuvosto on antanut asetuksen 143/2024 raskaana olevien, äskeittäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä. Pirkanmaan hyvinvointialueella on käytössä kemikaalirekisteri, jossa työyksiköiden tulee yllä pitää heillä käytössä olevia kemikaaliluetteloita. Tätä järjestelmää käyttäen saadaan poimittua asetuksessa kemikaalit, jotka sisältävät vaaralausekkeet mitä asetuksessa on määritelty. Työyksiköissä tulee kaikkien työntekijöiden osalta huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta lain 452/2020 mukaisesti. Raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden turvallisuudesta tulee myös huolehtia kun työntekijä on kertonut esihenkilölleen raskaudestaan. Työsuojelullisia keinoja ovat työolosuhteiden muuttaminen esim. suojaimien käyttäminen  tai toisiin tehtäviin siirtäminen. Kaikkia työyksiköitä koskien kirjaukset tehdään työturvallisuusriskiarviointiin ja työntekijät perehdytetään asiaan. Yksilöiden kohdalla tehdään yksittäisiäkin ratkaisuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iikka Jäntti, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, iikka.jantti@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta saa tiedoksi lakimuutokset ja käy keskustelun aiheesta.

Päätös

 

Työsuojelutoimikunta sai tiedoksi lakimuutokset ja kävi keskustelun aiheesta.