Työsuojelutoimikunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pirkanmaan hyvinvointialuetasoisesti seurattavat mittari

Valmistelija

  • Sini Tenhovuori, HR-ERITYISASIANTUNTIJA, sini.tenhovuori@pirha.fi

Perustelut

Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Pirkanmaan hyvinvointialueella on laadittu työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintaohjelma vuosille 2023-2025. Hyvinvointialueen työsuojelutoimikunnassa 11.12.2023 19§ on käsitelty seurattavia mittareita. Kokouksessa käsiteltiin ohjelman tavoitteita ja niihin mahdollisia mittareita. Kokouksessa käytiin tuolloin keskustelu valmistelun pohjalta ja sovittiin asian uudelleen kokoukseen tuomisesta kun on tarkemmin tiedossa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen nykyisiä järjestelmiä käyttäen hyödynnettävistä mittareista. Esitellään kokouksessa Tableu-raporttiin suunnitellusta työsuojelun- ja työhyvinvoinnin mittaristosta, mikä on tarkoitus julkaista kaikkien käyttöön Tableussa päivittäen tunnusluvut kolmen kuukauden välein.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iikka Jäntti, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, iikka.jantti@pirha.fi

Työsuojelutoimiinta käy keskustelun asian esittelyn pohjalta ja merkitään asia tiedoksi.

Päätös

 

Työsuojelutoimiinta kävi keskustelun asian esittelyn pohjalta ja merkitsi asian tiedoksi.