Työsuojelutoimikunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Rikosilmoituksen tekemisen prosessi

Valmistelija

  • Teemu Partanen, RISKIENHALLINTAPÄÄLLIKKÖ, teemu.partanen@pirha.fi

Perustelut

Uudessa rikosohjeessa kerrotaan Pirkanmaan hyvinvointialueen yleiset toimintatavat ja linjaukset rikosasioista. Ohjeessa kuvaillaan lyhyesti tyypillisimpiä työyhteisössä tapahtuvia rikoksia ja myös se, kuinka rikosasioita tulee Pirkanmaan hyvinvointialueella käsitellä. Ohjeistuksen lopusta löytyvät myös tärkeimpien rikostilanteisiin liittyvien asiantuntija- ja tukitahojen yhteystiedot. Ohjeistus toimii yleislinjauksena Pirkanmaan hyvinvointialueella tapahtuvien rikosten käsittelystä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iikka Jäntti, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, iikka.jantti@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta merkitsee tiedoksi saadun esityksen.

Päätös

Työsuojelutoimikunta merkitsi tiedoksi saadun esityksen.