Työsuojelutoimikunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tiedoksi asiat

Päätös

-  Arto Ranta tiedustelee suunnitelmia polkupyörparkkien lisäämisestä. Käsitellään asia seuraavassa kokouksessa.

- Taru Kotiniitty  selvittää onko hyvinvointialueella avattu työntekijöille palautekanava.

- Alustavasti on sovittu työsuojelutoimikuntien puheenjohtajien yhteinen tapaaminen syyskuulle. Kutsut ovat tulossa.