Työsuojelutoimikunta, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Väkivallan hallinta - lomake

Valmistelija

  • Kimmo Topi, TURVALLISUUSSUUNNITTELIJA, kimmo.topi@pirha.fi

Perustelut

Väkivallan vähentäminen oma-arviointilomakkeen tarkoitus on koota yhteen väkivallan vähentämiseen liittyviä toimia ja esittää menetelmiä henkilöstöön kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Dokumentti on laadittu oma-arviointilomakkeeksi. Oma-arvioinnilla tarkoitetaan työyksikössä tai osastolla omatoimisesti tehtäviä turvallisuustarkastuksia riskienhallinnassa tunnistettujen riskien ehkäisemiseksi. Omavalvontaa kehitetään laatimalla tarkastuslistoja, jotka auttavat kiinnittämään huomiota turvallisuuden kannalta oleellisiin puutteisiin.

 

Vaikka paljon on jo tehty, on tärkeää työskennellä jatkuvasti sen eteen, että oma työpaikka on aina kaikin puolin turvallinen työskentely- ja asiointipaikka. Turvallisuus ja varovaisuus ovat osa jokaisen ammattitaitoa. Kenenkään ei tule sietää tai hyväksyä väkivaltaa. Erityisesti ennakointiin ja väkivallan ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota. Väkivalta ja siihen liittyvät asiat ovat iso kokonaisuus, joka on syytä jaotella osiin, jotta sen hallinta ja estäminen olisi paremmin hahmotettavissa. Väkivallan vähentämiseksi on tärkeää toimia ennalta, koska inhimilliset kärsimykset ja vahingot ovat sattuessaan aina ikäviä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iikka Jäntti, TYÖSUOJELUVALTUUTETTU, iikka.jantti@pirha.fi

Työsuojelutoimikunta merkitsee tiedoksi esityksen.

Päätös

 

Työsuojelutoimikunta merkitsi tiedoksi esityksen.