Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Aluevaltuuston edustajan valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen / toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa.

Valitaan vammaisneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon.

Mikäli aluevaltuuston edustajan ja varaedustajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Esitetään, että esittelypuheenvuorot edustajasta ja varaedustajasta aluevaltuustoon on kestoltaan enintään 2 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

 

Ehdotus

Valitaan vammaisneuvoston edustaja ja varaedustaja aluevaltuustoon vuodelle 2023.

Päätös

Aluevaltuustoon vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Tuija Kaivanto ja varaedustajaksi Milla Ilonen. 

Kokouskäsittely

Esitettiin, että mahdollisessa vaalissa eniten ääniä saanut valitaan vammaisneuvoston edustajaksi aluevaltuustoon ja toiseksi eniten ääniä saanut varaedustajaksi.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdokkaiksi asettuivat Tuija Kaivanto, Milla Ilonen, Riitta Palomäki ja Sirkka Nummi. Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 29 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Tuija Kaivanto 14 ääntä, Milla Ilonen 12 ääntä, Riitta Palomäki 3 ääntä ja Sirkka Nurmi 0 ääntä. Koska Tuija Kaivanto on saanut eniten annettuja ääniä ja Milla Ilonen toiseksi eniten annettuja ääniä, vammaisneuvosto on valinnut Tuija Kaivannon vammaisneuvoston edustajaksi aluevaltuustoon ja varaedustajaksi Milla Ilosen.

Merkittiin, että kokouksesta poistuivat jäsen Sirkka Madekivi ja varajäsen Merja Saartila pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).