Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet kuntien esitysten mukaisesti.

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva jäsen. Hän johtaa puhetta, kunnes vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa vammaisneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi.

Päätös

Kari Rannanautio avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston ensimmäisen kokouksen avatuksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).