Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Tuija Kaivanto päätti kokouksen klo 19:20.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).