Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokousaikataulu keväälle 2023

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston kokoukset esitetään pidettäväksi kerran kuukaudessa sovittuna viikonpäivänä (esim. joka kuun toinen maanantai) arkena klo 16.00 alkaen.

Kokousten fyysinen paikka on tarvittaessa Taysin kampusalueella Iso kokoushuone (Finn-Medi 5, 1.krs).

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää hybridinä (fyysinen läsnäolo ja teams) tai sähköisenä (teams). Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä myös edesauttaa osallistujien aktiivista osallistumista kokouksiin.

Ehdotus

Päätetään kokousaikataulu keväälle 2023.  

Päätös

Kevään kokousajoiksi valittiin kuukauden toinen keskiviikko klo 16 alkaen seuraavina päivinä: 8.3., 12.4., 10.5 sekä varalla 14.6. Kevään kokoukset pidetään hybridikokouksina, ja mahdollinen kesäkuun kokous läsnäolokokouksena.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).