Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut esille tulevat asiat

Ehdotus

Käsitellään kokouksessa muut esille tulevat asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksessa ehdotettiin, että vaikuttamistoimielimien edustajat saisivat läsnä- ja puheoikeuden kaikkiin valiokuntiin ja toimielimiin. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa omana pykälänään.  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).