Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Esitetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Pajarinen ja Mika Tolvanen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että seuraavissa kokouksissa pöytäkirjan tarkastajat pyritään valitsemaan aakkosjärjestyksen mukaisesti sukunimen perusteella.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).