Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tiedotettavat asiat

Perustelut

Vammaisneuvostolle esitetään perehdytysmateriaali, joka sisältää mm. kokouspalkkiot ja muiden kustannusten korvausperiaatteet ja muuta ajankohtaista tietoa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi perehdytysmateriaali ja mahdolliset muut tiedotettavat asiat.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).