Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vammaisneuvoston pöytäkirjanpitäjän (sihteerin) ja varapöytäkirjanpitäjän valinta

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Esitetään vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuomista ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelija Riikka Piirosta.

Ehdotus

Valitaan vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen ja varapöytäkirjanpitäjäksi suunnittelija Riikka Piironen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).