Vammaisneuvosto, kokous 13.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Perustelut

Valitaan vammaisneuvoston puheenjohtaja vuodelle 2023. Mikäli puheenjohtajan valinta ei ole yksimielinen, suoritetaan vaali (suljettu lippuäänestys). Vaalissa pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina. 

Esitetään, että esittelypuheenvuorot puheenjohtajaksi on kestoltaan enintään 3 min ja kannatuspuheenvuorot enintään 1 min.

Ehdotus

Valitaan vammaisneuvoston puheenjohtaja vuodelle 2023.

Päätös

Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Tuija Kaivanto ja varapuheenjohtajaksi Esko Jantunen.

Kokouskäsittely

Esitettiin, että mahdollisessa vaalissa eniten ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut varapuheenjohtajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtajaehdokkaiksi asettuivat Kari Rannanautio, Esko Jantunen ja Tuija Kaivanto. Kokouksessa suoritettiin vaali (suljettu lippuäänestys).

Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: Äänestyksessä on annettu yhteensä 33 äänestyslippua. Vaalissa ääniä ovat saaneet Kari Rannanautio 2 ääntä, Esko Jantunen 12 ääntä ja Tuija Kaivanto 19 ääntä. Koska Tuija Kaivanto on saanut eniten annettuja ääniä ja Esko Jantunen toiseksi eniten annettuja ääniä, vammaisneuvosto on valinnut Tuija Kaivannon vammaisneuvoston puheenjohtajaksi ja Esko Jantusen varapuheenjohtajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).