Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Aloite sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi

27196/2023

Valmistelija

  • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Vanhusneuvoston jäsen Riitta Vatanen esittää vanhusneuvoston jättävän aloitteen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella myönnettävien taksikyytien maksimimäärä ja hakijan tulorajat tulee ottaa uudelleen käsittelyyn ja antaa päätöksiä tekeville mahdollisuus ratkaista taksikyytien määrä joustavasti sovittujen rajojen puitteissa hakijan elämäntilanne huomioon ottaen, kunnes korvaavat liikkumisratkaisut on saatu toteutettua hakijan kohdalla.

Ehdotus

Vanhusneuvosto 

  • käsittelee saapuneen aloiteluonnoksen sekä 
  • päättää aloitteen jättämisestä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti  

  • jättää aloitteen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkastamiseksi kokouksessa tehdyin muutoksin.  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).