Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:03.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).