Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Läsnäolo- ja puheoikeus

Ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus toimialuejohtaja Minna Luodolle 111 § ajaksi.

Päätös

Myönnettiin läsnäolo-​ ja puheoikeus toimialuejohtaja Minna Luodolle 111 § ajaksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).