Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Muut asiat

Perustelut

  • Jäsen Riitta Vatasen terveiset Liikkumisen tuen asiakaosallisuusryhmästä

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä tiedoksi jäsen Riitta Vatasen terveiset Liikkumisen tuen asiakasosallisuusryhmästä. 

  • Liikkumisen tuen tiimi aloittanut 1.11.2023 

  • Tiimi käsittelee uudet sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluhakemukset 

  • Ohjaa käyttämään esteetöntä julkista liikennettä, palveluliikennettä, omaehtoista taksiliikennettä, omaehtoista kauppapalvelua, saattajapalvelua 

  • Näkövammaisten maksuton Nyssekortti päättyy vuoden lopussa 

  • Tällaisenaan Liikkumisen tuen tiimin palvelut eivät ratkaise liikkumisen ongelmia syrjäkylillä 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).