Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Lahtinen Anna-Maija ja Laitinen Reijo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lehtonen Salme ja Leppänen Tiina.  


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).