Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Vanhusneuvoston toiminnan itsearviointi

27079/2023

Valmistelija

 • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto 24.10.2023

Vanhusneuvosto haluaa arvioida ja kehittää toimintaansa. Kokouksessa esitellään luonnos Vanhusneuvoston toiminnan itsearviointi -lomakkeesta. 

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto päättää

 • hyväksyä lomakkeen 
 • pyytää vanhusneuvoston jäseniä antamaan arviointipalautteen vanhusneuvoston toiminnasta viimeistään ti 31.10.2023 sähköisellä lomakkeella. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti 

 • hyväksyä lomakkeen. Lomake otettiin pöytäkirjan liitteeksi.
 • pyytää vanhusneuvoston jäseniä antamaan arviointipalautteen vanhusneuvoston toiminnasta viimeistään ti 31.10.2023 sähköisellä lomakkeella.

_____________________________

Pirkanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto on tehnyt toiminastaan itsearvioinnin. Arviointi toteutettiin Forms-lomakkeella.  

Itsearvioinnin perusteella jäsenet ovat vanhusneuvoston toimintaan pääosin tyytyväisiä, vaikka kehittämiskohteitakin löytyy. 

Kokousjärjestelyistä nousee esiin erityisesti tehtyjen päätösten vaikuttavuuden seuranta. Lisäksi kokousten ja puheenvuorojen pituuteen tulee kiinnittää huomiota, samoin esitysten määrään kokouksissa. 

Vanhusneuvosto kokee, ettei se saa riittävästi tietoa Pirhan suunnitelmista ja tieto ikäihmisiä koskevasta ikäohjelmasta, lainsäädännöstä, toimintaympäristöstä ja sen muutoksia aiheuttavista tekijöistä on puutteellista. Lausuntojen aikataulu on liian tiukka ja materiaaliin ei ole riittävästi aikaa tutustua. Jatkossa toivotaan myös paremmin aikaa vanhusneuvoston omille aloitteille ja kannanotoille. 

Vanhusneuvoston kokouksiin tullaan pääosin mielellään ja tietoa kokouksista jaetaan hyvin oman paikkakunnan vanhusneuvostossa. Vapaata keskustelua ja toisiinsa tutustumista toivotaan lisää. 

Etäkokousten toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota, puheenvuoron alussa esitellä itsensä ja esitysten pituuteen kokouksissa kiinnittää huomiota. 

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää 

 • merkitä käydyn keskustelun tiedoksi 

 • sopia jatkotoimenpiteistä kokouskäytäntöjen kehittämistarpeista 

 • huomioida toimintasuunnitelmassa toiminnan itsearvioinnissa nousseet kehittämistarpeet  

Päätös

Vanhusneuvosto päätti kehittää omia kokouskäytäntöjä ja huomioida toimintasuunnitelmassa toiminnan itsearvioinnissa nousseet kehittämistarpeet.  

 • Nimenhuudon yhteydessä todetaan myös jäsenen edustama paikkakunta ja etäyhteydellä osallistuvien henkilöllisyys varmistetaan kuvayhteydellä. 

 • Puheenvuorot kokouksissa pidetään lyhyinä ja puheenvuoron aluksi kerrotaan oma nimi sekä paikkakunta.

 • Pöytäkirjaan toivotaan nostoja keskusteluista  

 • Lausuntojen ja kannanottojen seurantaa tulee kehittää 

 • Esitysten kokouksissa toivotaan olevan lyhyempiä ja asiapitoisia   

 • Esitysten määrään kokouksissa kiinnitetään huomiota. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).