Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

27080/2023

Valmistelija

  • Riikka Piironen, SUUNNITTELIJA, riikka.piironen@pirha.fi

Perustelut

Vanhusneuvosto laatii vuosittain vuosikertomuksen toiminnastaan ja tekee toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Vanhusneuvosto nostaa toimintasuunnitelmaan ne asiat, joihin haluaa vuoden aikana perehtyä ja vaikuttaa. Toimmitasuunnitelmaa voidaan tarkentaa vuoden aikana.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

  • nostaa toimintasuunnitelmaan ne asiat, joihin haluaa vuoden aikana perehtyä ja vaikuttaa.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti nostaa toimintasuunnitelmaan ne asiat,​ joihin haluaa vuoden aikana perehtyä ja  vaikuttaa. 

  • Huomioidaan vanhusneuvoston vaikuttaminen koko hyvinvointialueella.

  • Kehitetään lausuntojen ja kannanottojen seurantaa. 

  • Seurataan hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanoa yhdyspinnoilla kunnissa ja koko hyvinvointialueella. 

  • Perehdytään keskeiseen lainsäädäntöön ja ikäohjelmiin. 

  • Vaikutetaan ikäystävälliseen ja saavutettavaan viestintään ja tiedottamiseen. 

  • Otetaan käyttöön alusta, johon voidaan tallentaa materiaalia vanhusneuvostolle, käydä keskustelua ja ilmoittaa kiinnostavista tapahtumista. 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).