Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Henkilöstön edustajien nimeäminen hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään sekä palvelulinjojen ja toimialueiden johtoryhmiin

581/2022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Aluevaltuusto on päättänyt 3.10.2022 hyvinvointialueen hallintosäännön muuttoksista. Hallintosääntöön tuli muutos 16a§:ään, jonka perusteella hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola on tehnyt päätöksen monialaisen johtoryhmän nimeämisestä §94/2022. Päätöksessä on mainittu, että yhteistoimintaelin nimeää henkilöstön edustajan ja hänen varajäsenensä. 

Henkilöstöllä on oikeus nimetä edustaja (ja varaedustaja) hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään ja palvelulinjojen laajennettuihin linjajohtoryhmiin ja toimialueiden johtoryhmiin.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Valkama, Yhteistoimintaelimen jäsen, anu.valkama@pirha.fi

Yhteistoimintaelin nimeää henkilöstön edustajan ja varajäsenen hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään ja palvelulinjojen laajennettuihin linjajohtoryhmiin ja toimialueiden johtoryhmiin 30.11.2022 kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Sovittiin, että henkilöstön edustajien paikoista toimitetaan järjestöjen edustajille yhteenveto ja järjestöt toimittavat nimet joulukuun kokoukseen mennessä. Laajennetun johtoryhmän henkilöstön edustaja ja varajäsen tulee ilmoittaa 30.11.2022 mennessä. 

Perustelut

Yhteistoimintaelin 2.11.2022, kokous

Järjestöjä on pyydeytty nimeämään henkilöstön edustajat ja varahenkilö Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmiin edellisessä yhteistoimintaelimen kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Valkama, Yhteistoimintaelimen jäsen, anu.valkama@pirha.fi

Merkitään tiedoksi henkilöstön edustajien ja varahenkilöiden nimet johtoryhmiin.

Päätös

Henkilöstöedustajaksi laajennettuun johtoryhmään nimettiin Anu Valkama ja varajäseneksi Sirja Kaartinen. 

Kokouskäsittely

Järjestöt nimesivät henkilöstön edustajan ja varajäsenen hänelle laajennettuun johtoryhmään. Muiden johtoryhmien henkilöstön edustajat ja varahenkilöt nimetään myöhemmin.