Yhteistoimintaelin, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Demokratiarakenteen kehittämisprojektin esittely ja henkilöstöedustajien nimeäminen

5180/2024

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
Jari Mäkäläinen, PROJEKTISUUNNITTELIJA, jari.makalainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue selvitti marras-joulukuussa 2023 Demokraattisen päätöksenteon kyselyllä poliittisten luottamushenkilöiden näkemyksiä hyvinvointialueen nykyisestä päätöksentekorakenteesta, päätöksentekoon liittyvien vastuiden ja tehtävien jakautumisesta toimielinten välillä sekä hyvinvointialueen luottamushenkilöiden päättäjäkokemuksesta. Kysely on osa Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toimeenpanoa. Siihen vastasi yhteensä 78 henkilöä, joista 50 oli aluevaltuutettuja. 

Analyyttiset vastaukset sekä korkea vastaajamäärä osoittavat luottamushenkilöiden sitoutumista päätöksenteon kehittämiseen. Vastaajat näkivät nykyisessä päätöksenteon rakenteessa ja toimintatavoissa monia kehityskohteita. 

Työn merkityksen takia sekä tavoitteellisen ja suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi kehittämistyö projektoidaan. Projektin tavoitteena on parantaa hyvinvointialueen demokraattisen päätöksenteon toimivuutta, selkeyttää toimielinten tehtäviä, vastuita ja asemaa osana päätöksenteon kokonaisuutta ja parantaa hyvinvointialueen luottamushenkilöiden päättäjäkokemusta. 

Tarve projektille perustuu edellä mainitun kyselyn tuloksiin sekä muihin havaintoihin päätöksenteon rakenteiden ja toimintatapojen kehittämistarpeista. Kehittämistyö toteutetaan siten, että kokonaisuuteen liittyvä valmistelu toteutuu aluevaltuuston edellyttämällä tavalla pääosin syyskuun loppuun mennessä.  

Hyvinvointialueen hallinnossa on valmisteltu alustava projektisuunnitelma. Esitettävä projektirakenne muodostuu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvasta ohjausryhmästä sekä sen määrittämien tavoitteiden ja ohjeistusten perusteella toimenpiteitä valmistelevasta valmisteluryhmästä.  Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii luottamushenkilö. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiaan varten asiantuntijasihteerin. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii hallintopalvelujohtaja. 

Kevään 2024 työskentely jakautuu kolmeen päävaiheeseen. Projektin suunnittelu ja käynnistäminen sekä taustamateriaalien esittelyt on aloitettu helmikuun lopussa ja jatkuvat maaliskuussa. Huhtikuussa toteutetaan luottamushenkilöille suunnattu työpajojen sarja. Työpajojen tulosten analysointi, alustavien muutosehdotusten ja suositusten hahmottelu sekä syksyn työskentelyn täsmentäminen tapahtuu touko-heinäkuussa. Syksyllä toteutetaan kevään työskentelyn pohjalta toinen työpajakierros ja niiden tulosten pohjalta valmistellaan mahdolliset hallintosäännön muutokset aluevaltuuston hyväksyttäviksi. 

Aluehallitukselle esitetään, että se päättää käynnistää hyvinvointialueella kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on valmistella demokraattiseen päätöksentekorakenteeseen liittyviä muutosehdotuksia ja toimintatapasuosituksia. 

Liitteenä demokraattisen päätöksenteon kyselyn raportti, tiivistelmä raportista, projektisuunnitelma sekä päätöksenteon kyselyn tulokset.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • merkitä Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset tiedoksi 
   
 • hyväksyä liitteenä olevan projektisuunnitelman sisältämän ohjaus- ja valmistelurakenteen sekä
   
 • nimeää projektin ohjausryhmän luottamushenkilö- jäsenet ja valitsee heistä ohjausryhmän puheenjohtajan
   
 • vahvistaa ohjausryhmän viranhaltijajäseniksi hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä hallintojohtajan ja sen, että hallintojohtaja toimii ohjausryhmän varapuheenjohtajana. 

Päätös

Aluehallitus päätti

 • merkitä Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset tiedoksi 
   
 • hyväksyä liitteenä olevan projektisuunnitelman sisältämän ohjaus- ja valmistelurakenteen sekä
   
 • nimetä projektin ohjausryhmän luottamushenkilö- jäsenet ja valitsi heistä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:
  • Jari Andersson (KOK), puheenjohtaja
  • Roope Lehto (SDP), varapuheenjohtaja
  • Kari-Matti Hiltunen (KOK)
  • Johanna Loukaskorpi (SDP)
  • Sami Kymäläinen (PS)
  • Milka Hanhela (VAS)
  • Iiris Suomela (VIHR)
  • Petra Schulze-Steinen (KESK) 
  • Sirpa Pursiainen-Hautala (KD)
    
 • vahvistaa ohjausryhmän viranhaltijajäseniksi hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä hallintojohtajan ja sen, että hallintojohtaja toimii ohjausryhmän esittelijänä. 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen jäsenet esittivät ohjausryhmän jäsenet seuraavasti:

Leena Kostiainen: Jari Andersson (KOK) pj, Kari-Matti Hiltunen (KOK)

Hanna Laine: Roope Lehto (SDP) vpj, Johanna Loukaskorpi (SDP)

Sari Tanus: Sirpa Pursiainen-Hautala (KD)

Milka Hanhela: Milka Hanhela (VAS)

Olga Haapa-aho: Iiris Suomela (VIHR)

Katariina Pylsy: Petra Schulze-Steinen (KESK) 

Lassi Kaleva: Sami Kymäläinen (PS)

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Leena Kostiainen teki muutosehdotuksen: "Varapuheenjohtajaksi nimetään toiseksi suurimman valtuustoryhmän edustaja." Kannatus: Hanna Laine. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sari Tanus teki muutosehdotuksen: "Ohjausryhmän varsinaisille jäsenille nimetään varajäsenet." Lassi Kaleva kannatti ehdotusta. Tanus peruutti muutosehdotuksensa. 

Esittelijä muutti päätösehdotuksen viimeisen ponnen kuulumaan seuraavasti:

Aluehallitus päättää

 • vahvistaa ohjausryhmän viranhaltijajäseniksi hyvinvointialuejohtajan, konsernipalvelujohtajan sekä hallintojohtajan ja sen, että hallintojohtaja toimii ohjausryhmän esittelijänä. 

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Jari Mäkäläinen, PROJEKTISUUNNITTELIJA, jari.makalainen@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialue selvitti marras-joulukuussa 2023 Demokraattisen päätöksenteon kyselyllä poliittisten luottamushenkilöiden näkemyksiä hyvinvointialueen nykyisestä päätöksentekorakenteesta, päätöksentekoon liittyvien vastuiden ja tehtävien jakautumisesta toimielinten välillä sekä hyvinvointialueen luottamushenkilöiden päättäjäkokemuksesta. Kysely on osa Uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelman toimeenpanoa. Siihen vastasi yhteensä 78 henkilöä, joista 50 oli aluevaltuutettuja. 

Vastaajat näkivät nykyisessä päätöksenteon rakenteessa ja toimintatavoissa monia kehityskohteita, minkä vuoksi Pirhassa on päätetty käynnistää demokratiarakenteen kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on parantaa hyvinvointialueen demokraattisen päätöksenteon toimivuutta, selkeyttää toimielinten tehtäviä, vastuita ja asemaa osana päätöksenteon kokonaisuutta ja parantaa hyvinvointialueen luottamushenkilöiden päättäjäkokemusta. Kehittämistyö toteutetaan siten, että kokonaisuuteen liittyvä valmistelu toteutuu aluevaltuuston edellyttämällä tavalla pääosin syyskuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialueen hallinnossa on valmisteltu alustava projektisuunnitelma. Projektirakenne muodostuu luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvasta ohjausryhmästä sekä sen määrittämien tavoitteiden ja ohjeistusten perusteella toimenpiteitä valmistelevasta valmisteluryhmästä.  Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii hallintopalvelujohtaja. Valmisteluryhmään on varattu paikka hyvinvointialueen henkilöstön edustajalle.

Demokratiarakenteen kehittämistyö toteutetaan siten, että kokonaisuuteen liittyvä valmistelu toteutuu aluevaltuuston edellyttämällä tavalla pääosin syyskuun loppuun mennessä. Projektin suunnittelu ja käynnistäminen sekä taustamateriaalien esittelyt on aloitettu helmikuun lopussa ja jatkuvat maaliskuussa. Huhtikuussa toteutetaan luottamushenkilöille suunnattu työpajojen sarja. Työpajojen tulosten analysointi, alustavien muutosehdotusten ja suositusten hahmottelu sekä syksyn työskentelyn täsmentäminen tapahtuu touko-heinäkuussa. Syksyllä toteutetaan kevään työskentelyn pohjalta toinen työpajakierros ja tulosten pohjalta valmistellaan mahdolliset hallintosäännön muutokset aluevaltuuston hyväksyttäviksi.

Yhteistoimintaelimelle esitetään, että se nimeää henkilöstön edustajan ja hänen varahenkilönsä Demokratiarakenteen kehittämisprojektin valmisteluryhmään.

Liitteenä kyselyn tulokset sekä alustava projektisuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

 • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

 • merkitä Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset tiedoksi, ja
 • nimetä henkilöstön edustajan ja hänen varahenkilönsä Demokratiarakenteen kehittämisprojektin valmisteluryhmään.

Päätös

Yhteistoimintaelin päätti

 • merkitä Demokraattisen päätöksenteon kyselyn tulokset tiedoksi, ja
 • nimetä Demokratiarakenteen kehittämisprojektin valmisteluryhmän henkilöstön edustajaksi Anna Jukantuvan ja hänen varahenkilökseen Aki Leppäsen.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana projektisuunnittelija Jari Mäkäläistä.

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen palasi takaisin kokoukseen asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).