Yhteistoimintaelin, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

6687/2024

Valmistelija

  • Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus valmistuvat maaliskuussa ja menevät aluehallituksen käsittelyyn 25.3.2024.

Hyvinvointialueen alijäämä vuodelta 2023 oli 136,5 miljoonaa euroa, joka oli 54,7 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Taloustilanne ja ennuste synkkenivät loppuvuotta kohden selvästi.

Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä vuodelta 2023 näyttäisi nousevan lähes 1,4 miljardiin euroon. Pirkanmaan hyvinvointialueen alijäämä on asukasta kohden laskettuna lähellä hyvinvointialueiden keskimääräistä alijäämää.

Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvio on 23,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toteutuessaan vuoden 2024 lopussa alijäämää olisi kertynyt kumulatiivisesti noin 160 miljoonaa euroa. Hyvinvointialuelain 115§ mukaan hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Käytännössä alijäämä tulee olla katettuna kokonaisuudessaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Taloussuunnitelman tasapainottaminen perustuu aluehallituksessa helmikuussa 2023 hyväksyttyyn strategian toimeenpano-ohjelmaan ja siitä johdettuihin ohjelmiin mm. palvelurakenteen muuttamiseksi. Lisäksi hyvinvointialueella pidettiin syksyllä 2023 YT-prosessi, jolla saavutettiin 42 miljoonan euron pysyväluonteiset säästöt. Uusi laaja YT-prosessi käynnistyi tammikuussa 2024, jonka avulla tavoitellaan mm. palvelurakenteen konkreettisten muutosten toteuttamista. Jotta taloudellinen tasapaino voidaan saavuttaa se edellyttää jo sovittujen ja käynnissä olevien tasapainotustoimien täysimääräistä loppuun saattamista.

Liitteenä tilinpäätöskirja sekä esittydiat (ei-julkinen). Julkaistuu aluehallituksen 25.3.2024 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talouspalvelujohtaja Mikko Hannolaa.

 

Henkilöstön edustajien kannanotto asiasta pöytäkirjan liitteenä.

 

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola poistui kokonaan kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).