Yhteistoimintaelin, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Yhteistoimintaelimessä käsiteltävien henkilöstönedustajien nimeämiset 2024

7030/2024

Valmistelija

 • Emilia Tomminen, HALLINTOASSISTENTTI, emilia.tomminen@pirha.fi

Perustelut

Uudet nimeämiset

 1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden alatyöryhmät
   • Sosiaalipalvelut: Anna-Maija Karppinen, vara Pirjo Suontausta
   • Terveyspalvelut: Niina Eloranta, varahenkilö nimetään myöhemmin

 

Vaihdokset

 1. Pelastuspalveluiden yhteistoiminta-työsuojelutoimikunnan varahenkilön vaihdos
   • Jarkko Pietiläisen varahenkilön Krista Kurpan tilalle nimetään Anneli Ahlfors

 

 1. Sairaalapalveluiden laajennetun johtoryhmän varsinainen henkilöstöedustajan vaihdos
   • Emilia Lehtomäen tilalle nimetään Jarno Koskinen

 

 1. Tays keskussairaalan rakentamisen turvallisuuden ja opastuksen ohjausryhmä
   • tsv Maija Lehtomäen tilalle nimetään Ari Kaikkonen

Ehdotus

Esittelijä

 • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

 • merkitä tiedoksi muutokset henkilöstönedustajissa.

Päätös

Yhteistoimintaelin päätti

 • merkitä tiedoksi muutokset henkilöstönedustajissa sekä
 • nimetä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden terveyspalveluiden alatyöryhmään Niina Elorannan varahenkilöksi Kirsi Koivuniemen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).