Yhteistoimintaelin, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Henkilöstöedustajien nimeäminen tukipalveluiden, pelastuspalveluiden sekä konsernipalveluiden johtoryhmiin

581/2022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

LAAJENNETTU JOHTORYHMÄ

Anu Valkama

varajäsen Anita Niemelä

Suvi Marjasuo

varajäsen Kari Hämäläinen

 

STRATEGIAN TOIMEENPANORYHMÄ

Noora Kannisto 

varajäsen Kimmo Mäkelä 

 

TEHTÄVÄALUEET

SOTE

täydennetään kokouksessa

varajäsen Tarja Kranni

Aki Leppänen 

varajäsen Anna-Maija Karppinen

PELA

Matti Välikoski 

varajäsen Sami Lindfors 

Erik Lyden

varajäsen Jarkko Pietiläinen 

TUKIPALVELUT

Ilmari Kuokkanen 

varajäsen Marjo Lindqvist

Suvi Saha 

varajäsen Sari Suokas
 

STRATEGINEN JOHTO/KONSERNIPALVELUT

Harri Järvelin

varajäsen Matti Anttonen

Satu Ronkainen

varajäsen Emilia Lehtomäki
 

STRATEGINEN JOHTO/KONSERNIPALVELUT -TOIMIALUE

Henkilöstöhallinto

Jonne Sassi

varajäsen Aki Leppänen

 

PALVELULINJAT JA TOIMIALUEET

AVOPALVELUT

Jari Jakola 

varajäsen Noora Kannisto

Vastaanottopalvelu

Elina Miettola

varajäsen Niina Kokkola

Suun TH

Anne-Mari Rikassaari

varajäsen Johanna Laakso

Sosiaalipalvelut

Anuliina Peltola

varajäsen Juhapekka Lindfors

IKI+VAMMAISPALVELUT

Virpi Haapanen

varajäsen Lars Norblad

Ikäihmiset

Milla Lavikainen

varajäsen Johanna Valtanen

Vammaiset

Janne Välimäki

varajäsen Minna Eerola

IKI+vammaiset

Katja Kinnunen

varajäsen Kari Hämäläinen

 

LANUPE

Anna-Maija Karppinen

varajäsen Pirjo Suontausta

Terveyspalvelut+opisk.huolto

Niina Eloranta 

varajäsen Satu Setälä

Perhepalvelut

Kirsi Koponen

varajäsen Kirsi-Maria Hellgren 

Erityispalvelut

Jaana Särkioja

varajäsen Anu Lehtisaari

 

SAIRAALAPALVELUT

täydennetään kokouksessa

varajäsen Kari Rasku 

Toimialueet

Kuvantamiskeskus- ja apteekki

Kirsi Nieminen

varajäsen Suvi Marjasuo 

Sisätaudit, keuhko, iho, allergia, ikääntyneet

Lauri Nieminen

varajäsen Sirkka Vienola

Kirurgia, syöpä, vatsasairaudet

Hannele Myrskyranta 

varajäsen Teemu Merikumpu

Aistit, neuroalat ja tules

Iina Heinilä

varajäsen Juha Kataja

Lapset ja naiset

Elias Ojala

varajäsen Riikka Keränen 

Psykiatria

Pekka Oksala 

varajäsen Raila Tounas 

Akuuttihoito

Leena Saarela

varajäsen täydennetään kokouksessa

Lähisairaalat

Katja Mäkinen

Jaana Valkeejoki 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi johtoryhmien henkilöstön edustajien kokoonpanon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että puheenjohtaja toimittaa täydennetyn listauksen edustajista kokouksen jälkeen.

Perustelut

Yhteistoimintaelin nimesi kokouksessaan 22.8.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmien henkilöstön edustajat. 

Kokooonpanoon on tullut muutoksia, jotka tuodaan tiedoksi kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä tiedoksi kokoonpanoon tulleet muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa tuotiin tiedoksi, että Satu Ronkaisen tilalle valittiin Jari Jakola (Strateginen johto/kosnernipalvelut).

Lisäksi kokoonpanoja täydennettiin seuraavasti:

 

MUUTOKSET JO NIMETTYIHIN JOHTORYHMIIN

Ikivapa laajennettu johtoryhmä jäsen Milla Lavikainen

Ikäihmisten jory varajäsen Merja Leskinen

 

PELASTUSPALVELUT

Pelan Laajennettu johtoryhmä

Juha Toivonen

Pelastustoiminta

Jarkko Pietiläinen 

Ensihoito

Erik Lyden, varajäsen Niina Susi

Onnettomuuksien ehkäisy ja siviilivalmius

Matias Ketola

Resurssien- ja jatkuvuuden hallinta

Minna Ylimäki

 

TUKIPALVELUT

Hallintopalvelut

Anna Jukantupa

Kiinteistön hallinta ja tilapalvelut

Tomi Nieminen, varajäsen Mitja Laakso

Palvelutuotannon tukipalvelut

Heidi Nieminen, varajäsen Susanna Harjunpää

Tietohallinto ja teknologia

-


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).