Yhteistoimintaelin, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla. 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Veera Välimäki ja Katja Kinnunen. Varalla Mari Keronen ja Matti Anttonen. 

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mari Keronen ja Matti Anttonen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).