Yhteistoimintaelin, kokous 31.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Toimintaohje oppisopimuskoulutuksen palkallisuudesta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Yhteistoimintaelin päättää

  • merkitä kokouksessa esiin tulleet asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Keskusteltiin, että asiaa on tarve käydä läpi vielä pääluottamusmiespalaverissa. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).