§ 6/2024 Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen vuonna 2024

Lataa 

6235/2023

Päätöspäivämäärä

16.2.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16a 

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen, heidi.pyykkonen@pirha.fi ja puh. 044 422 2002


Hyvinvointialuelaki mahdollistaa valtuustoryhmän toiminnan tukemisen silloin, kun valtuutetut ovat muodostaneet valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Hyvinvointialue voi tukea taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Laki hyvinvointialueesta 611/2021, § 27).

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista 10.3.2022 § 10. Aluehallitus on päättänyt toimintatuen periaatteiden täydentämisestä viimeksi 29.2.2024 § 36. Hyvinvointialue myöntää valtuustoryhmien toimintaan tukea vuosittain enintään talousarviossa varattujen määrärahojen verran.

Vuoden 2024 toimintatuki on ollut haettavissa 29.1. – 9.2.2024. Toimintatukea maksetaan kahdeltatoista kuukaudelta ja tuen määrä voi olla enintään 5 000 euroa per valtuutettu.  Hyvinvointialue on vastaanottanut valtuustoryhmien tukihakemukset määräaikaan mennessä. Tukihakemukset ovat sisällöltään hyväksyttyjen tuen myöntämisperiaatteiden mukaisia. Tukea on haettu yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestämiseen, tiedotus- ja viestintäkuluihin, henkilöstökuluihin (mm. aluevaltuustoryhmien sihteerit), tilavuokriin sekä laitehankintoihin.

Valtuustoryhmät hakivat tukea seuraavasti:

Valtuustoryhmä

Haettu summa, €

Kokoomus

105 000

SDP

85 000

Keskusta

40 000

Vihreät

40 000

KD

20 000

Vapauden liitto

5 000

Pirkanmaalaisten Puolesta

5 000

 Yhteensä

300 000

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää valtuustoryhmien toimintatukea vuonna 2024 seuraavasti:

  • Kokoomus 105 000 €
  • SDP 85 000 €
  • Keskusta 40 000 €
  • Vihreät 40 000 €
  • KD 20 000 €
  • Vapauden liitto 5 000 €
  • Pirkanmaalaisten Puolesta 5 000 €

Yhteensä 300 000 €

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue