§ 5/2024 Valtuustoryhmien toimintatuen takaisinperintä vuodelta 2023

Lataa 

6235/2023

Päätöspäivämäärä

16.2.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16a 

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen, heidi.pyykkonen@pirha.fi ja puh. 044 422 2002

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteista 10.3.2022 § 10. Aluehallitus on päättänyt toimintatuen periaatteiden täydentämisestä viimeksi 29.2.2024 § 36. Periaatteiden mukaan ”jos tukea ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, tuen myöntänyt viranhaltija perii käyttämättä jääneen tuen vuosittain takaisin hyvinvointialueen tilinpäätösaikataulun mukaisesti.”

Aluehallitus on saanut 29.1.2024 § 37 tiedoksi raportin valtuustoryhmien toimintatuen käytöstä vuodelta 2023. Hyvinvointialue myönsi vuonna 2023 valtuustoryhmille toimintatukea yhteensä
278 942 € (hyvinvointialuejohtajan päätökset § 60/2023 ja § 82/2023). Valtuustoryhmien raportoinnin mukaan tukea käytettiin vuonna 2023 yhteensä 268 054,19 €. Tukea jäi käyttämättä 10 887,75 €.

Tukea jäi käyttämättä vuodelta 2023 valtuustoryhmittäin seuraavasti:

  • SDP 3 071,38 €
  • Perussuomalaiset 6 602,59 €
  • Liike Nyt 1 213,78 €

Käyttämättä jäänyt tuki peritään aluehallituksen 29.1.2024 § 36 tekemän päätöksen perusteella valtuustoryhmiltä takaisin. Tukea on myönnetty valtionavustuksesta VN/14629/2021, jonka käyttöaika päättyi hyvinvointialueella 31.12.2023. Takaisinperittävä valtionavustus on huomioitu hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksessä tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue perii valtuustoryhmien toimintatukea vuodelta 2023 takaisin seuraavasti:

  • SDP 3 071,38 €
  • Perussuomalaiset 6 602,59 €
  • Liike Nyt 1 213,78 €

Yhteensä 10 887,75 €

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue