Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Aluevaltuuston 12.2.2024 päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta (101 §). 

Aluevaltuuston kokouksen 12.2.2024 asiat:

§ 18 Aluevaltuuston kokouksen avaus
§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 20 Pöytäkirjan tarkastajat
§ 21 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön tiettyjen etukäteen valmisteltujen pykälien päivittäminen 
§ 22 Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023–2026 
§ 23 Jäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa 
§ 24 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirhan viestinnän saavutettavuuden ja selkokielisyyden edistäminen 
§ 25 Hyvinvointialueen aluevaltuutettujen aloitteet

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • todeta, että aluevaltuuston kokouksessa 12.2.2024 tekemät päätökset, ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia ja
     
  • panna aluevaltuuston päätökset täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).