Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Aluevaltuuston ja aluehallituksen talousarvioraportit vuodelle 2024

233/2024

Valmistelija

  • Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi
  • Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarviolaadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.  

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seurantaa tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan talousarviotaan haluamiinsa asioihin.

Aluevaltuuston talousarvio vuodelle 2024 on 1 328 743 euroa ja aluehallituksen talousarvio 423 143 euroa. Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuodessa.

Liitteenä aluevaltuuston ja aluehallituksen talousarviot vuodelle 2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä tiedoksi aluevaltuuston ja aluehallituksen vuoden 2024 talousarviot sekä
     
  • esittää aluevaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi aluevaltuuston ja aluehallituksen vuoden 2024 talousarviot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).