Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Jäsenen vaihtuminen monipalveluvaliokunnassa

4427/2024

Valmistelija

  • Vilma Kiilunen, HALLINTOLAKIMIES, vilma.kiilunen@pirha.fi

Perustelut

Minna Sarvijärvi (KESK) on 15.2.2024 kirjaamoon tekemällään ilmoituksella pyytänyt eroa monipalveluvaliokunnan jäsenyydestä. Eroilmoitus on liitteenä. 

Hallintosäännön (Osa II, toimielinorganisaatio, tehtävät ja päätösvalta) mukaan aluevaltuustolla voi olla aluevaltuuston erillisellä päätöksellä asettamia valiokuntia, joiden tehtävänä on käsitellä aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

  • myöntää eron Minna Sarvijärvelle monipalveluvaliokunnasta ja
     
  • valitsee monipalveluvaliokuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).