Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjantarkastajat

Perustelut

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.  

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 

Aluehallituksen päätöksen 10.3.2022 (§ 16) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Milka Hanhela ja Leena Kostiainen. Varalla ovat: Katariina Pylsy ja Sari Tanus.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Milka Hanhela ja Leena Kostiainen. Varalle Katariina Pylsy ja Sari Tanus.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).