Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirhan nettisivujen kehittäminen nuorille helpommin ymmärrettävään muotoon

92/2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Perustelut:

Aluevaltuutettu Lassi Kaleva jätti 6.11.2023 aluevaltuustossa aloitteen, joka perustui nuorisovaltuuston edustajan toiveeseen erityisesti nuorille kohdennettujen verkkopalvelujen kehittämisestä. Valtuustoaloite on liitteenä.

Nuorisovaltuuston 21.12.2023 kokouksessa käydään lähetekeskustelu asiasta. Asia lähetetään sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimille valmisteltavaksi. Lausunto tästä hyväksytään nuorisovaltuuston kokouksessa 1.2.2024.

Viestintäjohtaja Elina Kinnusen vastaus valtuustoaloitteeseen on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • lähettää lausunnon valmisteltavaksi nuorisovaltuuston sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutiimille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Nuorisovaltuuston sosiaali- terveys- ja pelastustiimi on valmistellut lausuntoa valtuutettu Lassi Kalevan ym. valtuustoaloitteeseen.

Lausuntoluonnos vastauksena aloitteeseen esitellään 1.2.2024 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Eetu Hukkanen, Pirha nuorisovaltuuston jäsen, eetu.hukkanen@pirha.fi

Nuorisovaltuusto päättää

  • hyväksyä lausunnon ja lähettää sen aluehallitukselle

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti

  • hyväksyä lausunnon ja lähettää sen aluehallitukselle sekä
  • liittää lausunnon nuorisovaltuuston kokouksen pöytäkirjalle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Eetu Hukkanen ja Laurana Huhtakangas sosiaali- , terveys- ja pelastuspalveluiden tiimistä esittelivät tiimin laatiman lausunnon. Puheejohtaja tiedusteli nuorisovaltuustolta, että voidaanko lausunto hyväksyä yksimielisesti. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Elina Kinnunen, VIESTINTÄJOHTAJA, elina.kinnunen@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuutettu Lassi Kaleva jätti 6.11. aluevaltuustossa aloitteen, joka perustui nuorisovaltuuston edustajan toiveeseen erityisesti nuorille kohdennettujen verkkopalvelujen kehittämisestä.

Valtuustoaloite on tehty edellisten verkkosivujen aikaan. Uudet verkkosivut otettiin käyttöön 16.11.2024. Osa valtuustoaloitteessa esiin nostetuista parannusehdotuksista on jo huomioitu uusilla pirha.fi -sivuilla. Nuorten ja opiskelijoiden palveluja on nyt koottu sivuston etusivulle yhden otsikon alle. Nuorille suunnattuja palveluja, kuten omia tai ulkopuolisten tuottajien chat-palveluja, voi helposti löytää tältä sivulta. Uusilla sivuilla myös nuorten suosimaa mobiilikäyttöä on helpotettu. Sivustosta toivotaan jatkuvaa käyttäjien palautetta.

Aloitteessa esille tuodut huomiot vieraskielisistä sisällöistä otetaan työn alle sen lisäksi, että sivustolla on jo käännöspalvelu ensiavuksi useille eri kielille. Jatkossakin lasten ja nuorten palveluissa hyödynnetään mielellään esim. nuorisovaltuustoa verkon sisältökokonaisuuksia mietittäessä sekä erilaisissa sosiaalisen median kanavissa viestittäessä. Uuden nuorisovaltuustoin kanssa voidaan järjestää esimerkiksi yhteinen työpaja hyvinvointialueen viestinnän kehittämiseksi.

Valtuustoaloite, nuorisovaltuuston lausunto 1.2.2024 valtuustoaloitteeseen ja viestintäjohtajan vastaus valtuustoaloitteesta ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle,​ että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).