Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Valtuustoaloite kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi

92/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Teija Liimatainen, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, teija.liimatainen@pirha.fi

Perustelut

Valtuutettu Kukka Kunnari jätti aluevaltuustossa 6.2.2023 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialue ryhtyy valmistelemaan kansainvälisen rekrytoinnin laajentamista perhekohtaiseksi niiden rekrytoitavien osalta, joilla on perhe ja joiden perheet tahtovat myös muuttaa Suomeen. Mikäli perhe ei halua tai voi muuttaa kokonaisuudessaan, tulee yhteydenpitoa lähtömaahan tukea. Perheellisyys ei saa olla sen enempää haittaava tekijä kuin vaatimuskaan halukkaiden rekrytoiduksi tulemiselle.

Vastaus on käsitelty sote-palvelut johtoryhmässä 10.1.2024 ennen konsernipalvelujen johtoryhmää 17.1.2024.

 

Liitteenä valtuustoaloite "Kansainvälisen rekrytoinnin laajentaminen perhekohtaiseksi" sekä vastaus valtuustoaloitteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää 

  • toimittaa vastauksen valtuustoaloitteeseen "Kansainvälisen rekrytoinnin laajentaminen perhekohtaiseksi" tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana henkilöstöjohtaja Taina Niirasta.

Valmistelija

  • Teija Liimatainen, HR-PALVELUPÄÄLLIKKÖ, teija.liimatainen@pirha.fi

Perustelut

Kukka Kunnari (vasemmistoliitto) ja muut allekirjoittaneet jättivät aluevaltuustossa 6.2.2023 valtuustoaloitteen kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi. 

Vastausta valtuustoaloitteeseen on valmisteltu HR-palvelupäällikkö Teija Liimataisen johdolla ja se on käsitelty sote- johtoryhmässä sekä konsernipalvelujen johtoryhmässä. Henkilöstöjaoston käsittelyssä aloite on ollut 7.2.2024. Johtoryhmäkäsittelyistä tai henkilöstöjaostosta ei annettu erillisiä lausuntoja/ kommentteja.

Liitteenä valtuustoaloitteen johdosta annettu vastaus sekä valtuustoaloite.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • esittää aluevaltuustolle,​ että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).