Aluevaltuusto, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Aluevaltuuston kokouksen avaus

Ehdotus

Avataan aluevaltuuston kokous. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todetttiin läsnäolijat. Merkittiin, että valtuuston vahvuus oli 78 valtuutettua.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).