Aluevaltuusto, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hyvinvointialueen valtuutettujen aloitteet

92/2023

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan aluevaltuuston sihteeristön sähköpostiin (aluevaltuusto@pirha.fi) ennen kokouksen alkamista. Aloitteen jättäneen valtuutetun tehtävänä on varmistaa, että aloitteessa mukana olevat valtuutetut ovat antaneet tähän suostumuksensa.

Puheenjohtaja toteaa jätetyt aloitteet.

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu

Ehdotus

Merkitään tiedoksi mahdolliset valtuustoaloitteet.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • merkitä tiedoksi ja vastaanotetuiksi liitteenä olevat seuraavat valtuustoaloitteet:
  • Valtuustoaloite - Kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi - Kukka Kunnari 
  • Valtuustoaloite - Vaikuttamistoimielinten palkkioiden nostaminen - Johanna Loukaskorpi
  • Valtuustoaloite - Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitamiseksi perustettava maakunnallinen ja laajasti eri toimijoita kokoava yhteistyöryhmä - Sami Kymäläinen
  • Valtuustoaloite - Palvelujen selkeistä heikennyksistä tiedotettava etukäteen hyvinvointialuevaltuustoa ja alueen asukkaita - Sirpa Pursiainen
  • Valtuustoaloite - Vastasyntyneen perheelle maksutonta kotiapua 15 tuntia kahden viikon aikana - Minna Sarvijärvi
  • Valtuustoaloite - Jalkojenhoidon palvelujen saatavuus ja jalkaterapeutin toimien perustaminen - Leena Mankkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).