Aluevaltuusto, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 96 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kymmenen (10) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä nille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. 

Kokouskutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 27.1.2023. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 27.1.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu 27.1.2023 sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre). Esityslista on julkaistu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 27.1.2023. 

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus toimialuejohtaja Tuulikki Parikalle §:n 16 osalta, tarkastusjohtaja Jarmo Paanaselle §:n 17 osalta sekä henkilöstöjohtaja Taina Niiraselle ja HR-palvelupäällikkö Teija Liimataiselle §:n 18 osalta. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).