Aluevaltuusto, kokous 6.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Tiedoksi merkittävät asiat. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja informoi hyvinvointialuejohtajan päätöksestä 2.2.2023 "Ohje yleisten vaalien käytönnöistä Pirkanmaan hyvinvointialueella"

Merkittiin, että Arto Grönroos saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Valtuuston vahvuus 79 valtuutettua.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).