Henkilöstöjaosto, kokous 30.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Pirkanmaan hyvinvointialueen rekrytoinnin yleiset periaatteet

619/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi
Heta Periviita, heta.periviita@pirha.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaoston hyväksyy rekrytoinnin yleiset periaatteet, jotka sisältyvät resurssienhallinnan käsikirjaan. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on olla vetovoimainen, työntekijöistään huolta pitävä ja pitovoimainen työnantaja. Hyvinvointialue tarjoaa työntekijöilleen monipuoliset urakehitysmahdollisuudet ja mahdollisuuksia jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Organisaation menestys perustuu kykyyn houkutella parhaita osaajia avoinna oleviin työtehtäviin. Hyvän työnantajakuvan ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa panostusta ja kehittämistä. Hyvä työnantajakuva rakentuu tai murenee jokaisessa asiakaskohtaamisessa sekä oman henkilöstön arjen työssä ja vuorovaikutuksessa. Hyvä työnantajamaine syntyy hyvistä teoista ja johtamisesta arjen työssä, joka houkuttelee ja sitoo osaavia työntekijöitä. 

Rekrytointimarkkinoinnilla sekä hyvinvointialueen rekrytointikäytännöillä on suuri merkitys siinä, millaiseksi työnhakijat kokevat ja näkevät hyvinvointialueen työnantajana. Työhön hakuprosessi, työssä aloittaminen ja työhön perehdyttäminen ovat kohtia, joissa työnantajan tulee onnistua. Rekrytointipalveluilla ja rekrytoivilla esihenkilöillä sekä koko uuden työntekijän vastaanottavalla työyhteisöllä on kaikilla merkittävä rooli hyvän työnantajakuvan rakentamisessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy rekrytoinnin yleiset periaatteet. 

Päätös

Henkiöstöjaosto merkitsi tiedoksi rekrytoinnin yleisten periaatteiden valmistelun tilannekatsauksen. 

Kokouskäsittely

Asian esittelijä henkilöstöjohtaja Taina Niiranen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi rekrytoinnin yleisten periaatteiden valmistelun tilannekatsauksen. 

Merkittiin, että kuultiin HR-palvelupäällikkö Teija Liimataista § 65 käsittelyn aikana.

 

Valmistelija

  • Anne Markkula, kehittämispäällikkö, anne.markkula@pirha.fi

Perustelut

Yhteistoimintaelimen kokous 2.11.2022

Henkilöstöjaoston kokous 2.11.2022

 

Rekrytoinnin periaatteita on käsitelty monella eri tasolla. Hyvinvointialueen johtoryhmä on käsitellyt  ja linjannut rekrytoinnin periaatteiden valmistelua kokouksessaan 15.11.2022.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto hyväksyy rekrytoinnin yleiset periaatteet. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sami Kymäläinen teki muutosesityksen: Rekrytoinnin periaatteet käsikirjan kohtaan 3.8 Kielitaitovaatimus edellä kuvatussa ulkomaisten hoitajien hankinnassa on seuraava: hoitajien on suoritettava kielitaitotesti, minkä on vastattava vaatimuksiltaan EVK:n asteikolla tasolla B2.1, yleisen kielitutkinnon taso 4 kielitaitotestiä. Tarkennukseksi: Hoitajat eivät suorita varsinaista yleistä B2.1 kielitutkintoa, vaan kielitaitotestin, minkä vaatimus vastaa ko. kielitutkinnon vaatimuksia. Testin rakenne ja vaihtelevuus täytyy varmistaa sen takaamiseksi, että todelinen kielitaito vastaa vaadittua. Klaus Myllymäki kannatti Sami Kymäläisen muutosesitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: Esittelijän esitys JAA ja Kymäläisen muutosehdotus EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat Aatu Korhonen, Niina Melkko, Anneli Taina, Keijo Kaleva, Lotta Hamari, Heidi Rytky, Jussi Kuortti, Timo Tuomisto ja Ulla Kampman. Muutosehdotusta kannattivat Klaus Myllymäki ja Sami Kymäläinen. Puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen hyväksytyksi äänin 9-2. 

 

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 82%

    Aatu Korhonen, Niina Melkko, Anneli Taina, Keijo Kaleva, Lotta Hamari, Heidi Rytky, Jussi Kuortti, Timo Tuomisto, Ulla Kampman

  • Ei 2 kpl 18%

    Klaus Myllymäki, Sami Kymäläinen