Henkilöstöjaosto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Henkilöstöjaoston kokousaikataulut vuonna 2024

616/2022

Valmistelija

 • Emilia Tomminen, HALLINTOASSISTENTTI, emilia.tomminen@pirha.fi

Perustelut

Hyväksymisaikataulu  

Hallintosäännön 124 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Aluehallitus ja aluevaltuusto ovat hyväksyneet osaltaan kokousaikataulut vuodelle 2024 syys-lokakuussa 2023. Muiden toimielimien osalta kokousaikataulut tuodaan päätettäväksi kunkin toimielimen kokoukseen loka-marraskuussa 2023.  

Aluehallituksen linjauksen mukaisesti aluehallituksen jaostojen, valtuuston valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten työsuunnitelmien tulee pohjautua etukäteen laadittuihin vuosikelloihin. Valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten kohdalla talousarviossa otetaan kohtuullisessa määrässä huomioon myös muu valmistelu, kuten mietintöjen valmisteluun varattava resurssi. Kustannusten säästön kannalta kaikkien toimielinten, valiokuntien ja vaikuttamistoimielinten tulee ottaa käyttöön etä- ja hybridikokouksia.  

Toimielimiin on kokonaisuudessaan varattu vuoden 2024 talousarviossa 2,9 miljoonaa euroa, jonka rajoissa toimielinten on pysyttävä. Budjettiesitys perustuu tilinpäätöksen 2023 ennusteeseen. 

 

Toimielinkohtainen suunnittelu  

Toimielin voi suunnitella oman työskentelynsä vuodelle 2024 annetuissa kehyksissä. Vuoden 2023 toteumatietojen perusteella laskettuna henkilöstöjaoston talousarvio mahdollistaa 9 kokoontumista vuodelle 2024. Toimielimet suunnittelevat, miten kokoontumiset jakautuvat varsinaisiin kokouksiin, työpajoihin tai muihin tilaisuuksiin sekä sen pidetäänkö tilaisuudet etä-, hybridi- vai läsnäolotilaisuuksina.  

Demokratiakustannuksia seurataan kokonaisuutena, mutta seurantaa tulee tehdä myös toimielinkohtaisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustapojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.   

 

Henkilöstöjaostolle ehdotetaan kokouspäiviksi seuraavia ajankohtia: 

 • keskiviikko 7.2.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 13.3.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 17.4.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 15.5.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 5.6.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 4.9.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 2.10.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 20.11.2024 klo 15.00
 • keskiviikko 11.12.2024 klo 15.00

Ehdotus

Esittelijä

 • Taina Niiranen, HENKILÖSTÖJOHTAJA, taina.niiranen@pirha.fi

Henkilöstöjaosto päättää 

 • hyväksyä esitetyn kokousaikataulun vuodelle 2024. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.